Virtuel rådgivning

Virtuelle rådgivningsaftener i House of Hearing

House of Hearing afholder hvert år 10 rådgivningsaftener i tidsrummet kl. 16.00-19.00. Her kan du og dine nærtstående indhente positive erfaringer hos ”ligemænd”, der har lært sig at leve godt med høretab, suddendeafness, cochlear implant, tinnitus, lydoverfølsomhed, indre-øre-betinget svimmelhed, fx Menières sygdom, eller andre øresygdomme. Du vil også kunne få gode og professionelle råd hos det tværfaglige team, som udover ”ligemændene” er sammensat af flere hørekonsulenter, afspændingspædagoger og psykologer samt af en socialrådgiver, en fysioterapeut, en ørelæge og en akustiker med særlig viden om støj og lavfrekvent tinnitus. 


Deltagelse er gratis.


OBS: Grundet situationen med Corona virus (Covid 19) foregår rådgivningsaftenerne aktuelt internet baseret og dermed virtuelt. Hvis du har adgang til en pc, tablet eller smartphone, vil du således kunne deltage i en online tinnitus-høreskole efterfulgt af online tværfaglig rådgivning samt, efter behov, instruktion i fysioterapeutiske og afspændingspædagogiske øvelser.


Hvis du ønsker at deltage i en virtuel rådgivningsaften så send en mail til tilmeld@houseofhearing.dk. Skriv nogle ord om dine problemer og behov. Hvis du har et høretab så medsend gerne din hørekurve, hvis muligt. Opgiv dit telefonnummer, dit navn og din alder. Du har først fået en plads, når du har modtaget en bekræftelse fra House of Hearing. Husk derfor at tjekke din mail, herunder også dit spamfilter. Hvis du har fået en plads, vil du blive kontaktet af House of Hearing i dagene op til en given rådgivningsaften. Dette med henblik på at informere dig om, hvordan den virtuelle rådgivning rent teknisk fungerer. Bemærk venligst, at du ikke vil skulle downloade noget, fx en app, for at kunne deltage i den virtuelle rådgivningsaften.


Datoerne for rådgivningsaftenerne finder du på House of Hearings hjemmeside www.houseofhearing.dk. Rådgivningen foregår på dansk.  


I 2020 er der virtuelle rådgivningsaftener på følgende datoer fra kl. 16.00 – 19.00.  

  • tirsdag den 26. maj 
  • tirsdag den 16. juni
  • tirsdag den 25. august
  • tirsdag den 29. september
  • tirsdag den 27. oktober
  • tirsdag den 24. november


Deltagelse er gratis, men du skal tilmelde dig senest 5 dage før, hvilket vil sige torsdag aften før den givne rådgivningsaften ved at sende en mail til: 


tilmeld@houseofhearing.dk


Når du tilmelder dig, så skriv os nogle få linjer om din problematik og dine behov. Skriv også dit telefonnummer og din alder. Herefter vil du modtage en bekræftende mail. 


OBS.: Du er ikke tilmeldt rådgivningsaftenen før du har modtaget en bekræftelse herpå. Husk at tjekke dit spamfilter, hvis du ikke har modtaget en bekræftelse fra os.


Hvis du ikke kan sende en mail, så ring på rådgivningstelefonen på: 42 42 55 54


Der er mulighed for at få anonym rådgivning og vejledning om tinnitus, lydoverfølsomhed, høretab og øresygdomme på House of Hearings rådgivningstelefon, tlf.: 42 42 55 54 torsdage kl. 13.00 – 17.00 og fredage kl. 9.00 – 12.00.Rådgivningsaftenerne og rådgivningstelefonen støttes af Fonden for Bedre Hørelse, Socialministeriet, Oticon Fonden, GN Fonden,  Frederiksberg og Københavns kommuner, Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond samt donationer fra private. House of Hearing modtog Frederiksberg Kommunes Frivillighedspris i 2013 er modtager af Høreforeningens Landsmødepris 2019.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen