House of Hearings rådgivningsaftener

Til Rådgivningsaften i House of Hearing kan du og dine nærtstående få anonym, uvildig og gratis tværfaglig rådgivning af vores professionelle og ligemænd, som vil hjælpe dig til at finde muligheder for at kunne leve bedst muligt med dine høreproblemer/øresygdom. Rådgivningen kan omhandle psykologiske, sociale, kropslige, tekniske og mellemmenneskelige problemstillinger. Rådgivningen foregår som en kombination af små grupper og foredrag.

Det rådgivende team

Teamet er sammensat således, at alle facetter af en given øre/hørerelateret problemstilling, kan blive mødt og taget hånd om på én og samme rådgivningsaften. Teamet består dels af et antal professionelle, som i det daglige arbejder indenfor høreområdet, dels af en gruppe “ligemænd”, der har personlige erfaringer med håndtering af høretab, tinnitus og øresygdomme, og som har fundet en god vej til at komme overens med situationen. Hvert teammedlem er “håndplukket” og efteruddannes hvert år over 2 fulde dage. Teamet modtager supervision på deres arbejde i forbindelse med de 10 årlige rådgivningsaftener og efter behov. Flere i teamet har mere end 27 års erfaring med arbejdet indenfor høreområdet. Som bruger af House of Hearing er du dermed i yderst professionelle, erfarne, veluddannede og menneskelige hænder. Alle i teamet står klar til at møde dig, dér hvor du er.

Tilmelding: 

Hvis du ønsker at deltage i en rådgivningsaften, skal du tilmelde dig ved at sende en mail til tilmeld@houseofhearing.dk. Tilmelding skal senest ske torsdagen før den givne rådgivningsaften. Du bedes at opgive: 

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Alder
  • En kort beskrivelse af dine problemer og forventninger.
  • Send gerne med din hørekurve, uden dit cpr.nr.

Bemærk: Du har først fået en plads, når du har modtaget en bekræftelse fra House of Hearing ugen inden. Denne indeholder en besøgsplan, som du bedes at bekræfte. Husk derfor at tjekke din mail, herunder også dit spamfilter.

Hvor og hvornår:
Rådgivningaften foregår på Sankt Knuds Vej 36, 1. sal på Frederiksberg i København otte aftener om året og online to aftener om året. Du finder datoerne for rådgivningsaftenerne ved at klikke her.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage til rådgivningaften, kan du benytte dig af rådgivningstelefonen. Rådgivningsaftenerne og rådgivningstelefonen støttes af Fonden for Bedre Hørelse, Socialministeriet, William Demant Fonden, GN Fondet,  Frederiksberg og Københavns kommuner, Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond samt donationer fra private. House of Hearing modtog i 2013 Frederiksberg Kommunes Frivillighedspris og i 2019 Høreforeningens Landsmødepris .

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status