House of Hearings rådgivningsaftener på Sankt Knuds Vej 36 – Frederiksberg

En gang hver måned har du mulighed for at få personlig rådgivning, når House of Hearing holder rådgivningsaftener på Sankt Knuds Vej.

Rådgivningsaftenerne afholdes altid på tirsdage i tidsrummet kl. 16.00-19.00.

Du finder datoerne for rådgivningsaftenerne ved at klikke her.

Hvis du ønsker at deltage i en rådgivningsaften, skal du tilmelde dig ved at sende en mail til tilmeld@houseofhearing.dk. Tilmelding skal senest ske torsdagen før den givne rådgivningsaften. Når du tilmelder dig, skal du opgive dit navn, dit telefonnummer og din alder. Din tilmelding skal også indeholde en kort beskrivelse af dine problemer og forventninger. Hvis du har et høretab så medsend gerne din hørekurve, men husk at skjule dit cpr.nr., så det ikke kommer med. Bemærk: Du har først fået en plads, når du har modtaget en bekræftelse fra House of Hearing. Husk derfor at tjekke din mail, herunder også dit spamfilter.

Du vil efterfølgende få at vide, om du har fået en plads til den givne rådgivningsaften på Sankt Knuds Vej på Frederiksberg.

På en rådgivningsaften vil du få mulighed for at møde professionelle og ligemænd, som vil hjælpe dig til at finde muligheder for at kunne leve bedst muligt med dine høreproblemer/øresygdom. Rådgivningen foregår typisk i små grupper.

Du vil få lagt en personlig tilskåret besøgsplan, som vil forsøge at tage højde for dine problemer og afhjælpning heraf. Vi mailer dig besøgsplanen et par dage forud for rådgivningsaftenen. Det er vigtigt, at du bekræfter pr. mail, at du har modtaget besøgsplanen. Det er også vigtigt, at du medbringer besøgsplanen til rådgivningsaftenen. Hvis du har problemer med at printe din besøgsplan ud, vil vi hjælpe dig. Derfor er det vigtigt, at du tjekker din mail (også dit spamfilter) i dagene op til rådgivningsaftenen, og at du bekræfter overfor os, at du har modtaget din besøgsplan.

Du kan også få professionel rådgivning på House of Hearings rådgivningstelefon 42 42 55 54. Rådgivningen foregår anonymt. Der er åbent for telefonrådgivning hver onsdag kl. 08.30-14.30 og i ulige uger fredage kl. 09.00-11.00. Hvis du har problemer med at tilmelde dig til en rådgivningsaften, er du velkommen til at ringe til House of Hearings rådgivningstelefon, som kan guide dig videre.

Bemærk: Al rådgivning foregår på dansk.Rådgivningsaftenerne og rådgivningstelefonen støttes af Fonden for Bedre Hørelse, Socialministeriet, William Demant Fonden, GN Fondet,  Frederiksberg og Københavns kommuner, Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond samt donationer fra private. House of Hearing modtog i 2013 Frederiksberg Kommunes Frivillighedspris og i 2019 Høreforeningens Landsmødepris .

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status