Infralyd

ved akustiker Jan Voetman

…er den meget dybe lyd, som nogle kan høre og andre ikke. Den kan være en ubehagelig oplevelse, ligesom det kan være svært at vide, hvad man skal gribe og gøre i for at tackle problemet. 

Nedenstående vejledning er oprindeligt udarbejdet af eksperter fra DELTA (www.delta.dk), og de anbefaler, at man laver følgende tests selv. De kan let gennemføres uden større besvær og bør udføres om aftenen eller om natten og

i roligt vejr. Én ting ad gangen, giv tid til at lytte:

  • Afbryd al strøm på hovedafbryderen til boligen og/eller til hele husblokken
  • Luk for hovedhaner på varmetilførslen (hvis der er fjernvarme)
  • Luk for vandtilførslen på hovedhane

Hvis ikke dette giver nogen hørbare forskelle, og lyden stadig er tydelig, så tyder det på, at infralyden IKKE stammer

fra støj- eller vibrationskilder i selve huset.

  • I stille vejr og formentlig bedst om natten bør du gå rundt i stadigt større cirkler omkring huset eller ud i flere retninger fra huset for om muligt at fornemme, om der kan være en ydre støjkilde, der lyder ligesom inde i huset. Altså om der er en retning, hvor lyden virker tydeligere og/eller kraftigere.
  • Du bør føre en dagbog med angivelse af lydens styrke og tidspunkter for ændringer. Evt. blot med beskrivelser som svag/middel/kraftig samtidig med et klokkeslæt så nøjagtigt som muligt. 

Dette kan måske vise et mønster, som svarer til typisk drift af maskiner i nærheden.

  • Er der steder inden døre, hvor lyden er særligt kraftig, fx i hjørner af rummet eller huset? 
  • Kan du høre den samme lyd i andre huse i nærheden, eller når du er langt væk fra de daglige rammer, fx på ferie? 
  • Kan andre høre noget, der passer på din egen beskrivelse?

Hvis alt dette IKKE giver brugbar viden, kan støjmålinger i og omkring boligen overvejes, men de vil ofte vise, at de givne vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen ikke er overskredet. En nattemåling (fx fra DELTA eller et rådgivende ingeniørfirma) gennemført i henhold til støjvejledningen vil typisk koste omkring kr. 20.000 + udlæg.

Hvis den dybe lyd altid er der, uanset hvor du befinder dig, kan der være tale om en lavfrekvent tinnitus (“bas-tinnitus”), dvs. at du måske har en tinnitus, der er karakteriseret ved en meget dyb tone. Den har karakter som en anden tinnitus, dvs. der skabes en lyd i høresystemet, uden at der er nogen lydkilde i omgivelserne. Du bør opsøge en ørelæge eller House of Hearing.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status