Høretab

House of Hearing har mange års erfaring med høretab og afhjælpning heraf. Det er vigtigt at få  hørelsen til at fungere så godt som muligt, da høreevnen jo netop er en af hovedingredienserne i den daglige kommunikation. Derfor kan det at have eller få et høretab have fysiske, sociale og psykologiske følgevirkninger. Men også omverden påvirkes, når en person har et høretab, fordi det bliver sværere at blive hørt og føle sig forstået. 

10 gode råd til brug for håndtering af dit høretab

  1. Brug dit høreapparat 
  2. Informer om dine høremæssige behov 
  3. Når du skal samtale, så bed din samtalepartner om at følge med dig hen et sted, hvor der er mindst mulig baggrundsstøj 
  4. Placer dig, så din samtalepartner har lys på sit ansigt 
  5. Lær mundaflæsning 
  6. Lær at forstå nonverbal kommunikation. Hovedparten af det, som vi kommunikerer og faktisk reagerer på, modtager vi via ansigtsmimik og kropssprog 
  7. Hav pen og blyant parat, så din samtalepartner kan skrive et par stikord til samtalen. Det letter forståelsen 
  8. Bed om gentagelse, når det er nødvendigt 
  9. Respekter dine grænser. Sig fra, før du falder om af træthed. Meld ud, at du nu har brug for en lyttepause 
  10. Når du skal ud til et middagsselskab eller en fest så gør et stykke forarbejde, så du kan komme til at sidde bedst muligt i forhold til dine høremæssige behov
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status