Velkommen hos House of Hearing

Har du brug for øjeblikkelig lindring af dine symptomer? Scroll helt ned på denne side og prøv om vores videoer eller lydfiler kan hjælpe dig. Drejer det sig om svimmelhed, vil vi henvise til denne video.

House of Hearing tilbyder professionel, fortrolig, gratis, uvildig rådgivning og vejledning til mennesker, der har brug for hjælp til at mestre eventuelle psyko-sociale følgevirkninger grundet høreproblemer eller øresygdomme.  Det kan fx dreje sig om problemer forbundet med  høretab, tinnitus, lydoverfølsomhed, Menières sygdom, cochlear implant eller indre øre betinget svimmelhed. Både den ramte og dennes familie kan gøre brug af tilbudet. Rådgivningen er landsdækkende og foregår på dansk. Rådgivningen foregår primært pr. telefon. Mennesker, der grundet høretab har svært ved at føre en telefonsamtale, kan sende en mail.

Derudover holdes der 10 tirsdage om året rådgivningsaftener, hvor der bl.a. gives personlig rådgivning på adressen: Sankt Knuds Vej 36 , 1., 1903 Frederiksberg C.

Såfremt du ønsker at deltage i vores rådgivningsaften, skal du tilmelde dig senest 5 dage før den givne rådgivningsaften ved at sende en mail til:

tilmeld@houseofhearing.dk

Når du tilmelder dig så skriv et par linjer om din problematik samt dine behov. Skriv også dit telefonnummer og din alder. Herefter vil du modtage en bekræftende mail. OBS.: Du er først tilmeldt rådgivningsaftenen, når du har modtaget en bekræftelse herpå.

Hvis du ikke kan sende en mail, så ring til rådgivningstelefonen på: 42 42 55 54.

Teamet bag House of Hearing har mere end 25 års erfaring med rådgivning og vejledning til mennesker ramt af høreproblemer og øresygdomme. Det rådgivende team i House of Hearing består dels af et antal professionelle, dels af en gruppe af frivillige, der selv har haft psyko-sociale følgevirkninger grundet deres problemer med høretab eller øresygdomme, men som nu er kommet videre. Disse mennesker har alle gennemgået kurser og vejledning/ supervision i at rådgive ligestillede inden for høreområdet, således at de er i stand til at hjælpe andre med at komme videre. 


House of Hearing finansieres af midler fra Fonden for Bedre Hørelse, William Demant Fonden, GN Fondet, Socialministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns Kommune, Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond  samt af donationer fra private. House of Hearing modtog Frederiksberg Kommunes Frivillighedspris i 2013 og er modtager af Høreforeningens Landsmødepris 2019.

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen