TINNITUS     MÉNIÈRE     HØRETAB     LYDOVERFØLSOMHED     COCHLEAR IMPLANT  

 HOUSE OF HEARING

House of Hearing har til formål at tilbyde gratis, uvildig, professionel rådgivning og vejledning til mennesker, der har svært ved at klare eventuelle psyko-sociale følgevirkninger grundet høreproblemer eller øresygdomme.


Det kan f.eks. dreje sig om problemer forbundet med tinnitus, lydoverfølsomhed, vestibulær svimmelhed, Ménières sygdom, høretab eller cochlear implant. Rådgivningen og vejledningen sker i form af telefonrådgivning, e-mail og Rådgivningsaftener. Disse tilbud henvender sig både til mennesker, der selv har problemerne og til deres nærtstående.


Det professionelle team bag House of Hearing har mere end 25 års erfaring med rådgivning og vejledning til

mennesker ramt af høreproblemer og øresygdomme.  House of Hearing rummer desuden en gruppe af frivillige,

der selv har haft psyko-sociale følgevirkninger grundet deres problemer med høretab eller øresygdomme, men som

nu er kommet videre. Disse mennesker har alle en stor og omfattende uddannelse inden for høreområdet, således at de er i stand til at hjælpe andre med at komme videre. House of Hearing har lokaler på Sankt Knuds Vej 36,1., 1903 Frederiksberg C.


House of Hearing finansieres af midler fra Fonden for Bedre Hørelse, Socialministeriet, Oticon Fonden, GN Fonden,  Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond samt af donationer fra private. House of Hearing modtog Frederiksberg Kommunes Frivillighedspris i 2013 og er modtager af Høreforeningens Landsmødepris 2019.


House of Hearing • Sankt Knuds Vej 36 • 1903 Frederiksberg C •  Telefon: 42 42 55 54

info@houseofhearing.dk