HOUSE OF HEARING

TINNITUS     MÉNIÈRE     HØRETAB     LYDOVERFØLSOMHED     COCHLEAR IMPLANT  

STØT HOUSE OF HEARING

 

Arbejdet i House of Hearing udføres af 20 frivillige, der alle - på nær telefonrådgiveren - arbejder ulønnet. Alligevel er der en række udgifter forbundet med dette frivillige arbejde, og uden tilførelse af midler et det ikke muligt at drive House of Hearing. Derfor søges jævnligt om forskellige fondsmidler, og House of Hearing har hidtil været begunstiget med økonomisk støtte i et betydeligt omfang og er meget taknemmelig herfor. For at kunne fortsætte House of

Hearings virke er det imidlertid ikke desto mindre nødvendigt at skaffe  indtægter ud over, hvad der kan opnås som fondsstøtte.  Dette er de seneste år sket ved, at nogle af de frivillige bidrager økonomisk. Det ville derfor være af uvurderlig betydning for opretholdelsen af House of Hearing, hvis der var personer, der kunne og havde lyst til at

være private bidragsydere. Beløb af en hvilken som helst størrelse vil være særdeles velkomne og blive modtaget

med taknemmelighed. Gaver er ikke fradragsberettigede.

 

KONTO: DEN DANSKE BANK

Regnr.: 1551

Kontonr.: 3178224859

 

House of Hearing • Sankt Knuds Vej 36 • 1903 Frederiksberg C •  Telefon: 42 42 55 54

info@houseofhearing.dk