HOUSE OF HEARING

TINNITUS     MÉNIÈRE     HØRETAB     LYDOVERFØLSOMHED     COCHLEAR IMPLANT  

Hvad kan du få ud af rådgivningsaften?

 

Hvis du har brug for at få hjælp til at håndtere din situation med høreproblemer, fx  høretab, tinnitus eller Ménières sygdom, at møde andre, som har lært sig at leve godt med problemerne, eller at få en kortere individuel personlig rådgivningssamtale, så kom til House of Hearings Rådgivningsaftener på Sankt Knuds Vej 36,1, Frederiksberg i København.

 

Rådgivningsaftenerne henvender sig til mennesker, der selv har problemer med hørelsen og til deres nærtstående. Behandlere og professionelle inden for høreområdet, som ønsker at besøge House of Hearing, bedes kontakte House of Hearing: info@houseofhearing.dk.

 

Rådgivningsaftenernes formål er at give viden og inspiration til, hvordan man selv (og ens nærtstående) kan lære

sig at leve bedst muligt med problemerne.

 

Rådgivningen foregår på dansk.  

 

 

I 2019 er der rådgivningsaftener på følgende datoer fra kl. 16.00 - 19.00:

 

Tirsdag den 8. januar

tirsdag den 29. januar

tirsdag den 26. februar

tirsdag den 26. marts

tirsdag den 30. april

tirsdag den 28. maj

tirsdag den 25. juni

tirsdag den 27. august

tirsdag den 24. september

tirsdag den 29. oktober

tirsdag den 26. november

tirsdag den 3. december 

 

alle dage i tidsrummet kl. 16.00-19.00.

 

Rådgivningsaftenerne finder sted på Sankt Knuds Vej 36, 1. sal, Frederiksberg.

 

 

Deltagelse er gratis, men du skal tilmelde dig senest 5 dage før, hvilket vil sige torsdag aften før den givne rådgivningsaften ved at sende en mail til:

 

tilmeld@houseofhearing.dk

 

Send venligst dit mobiltelefonnummer, når du tilmelder dig.

 

Hvis du ikke kan sende en mail, så læg besked på telefon: 42 42 55 54

 

 

 

Følgende sker på rådgivningsaftenen:

 

 

kl. 15.45: Dørene åbnes (kom fra start, så du får det hele med)

 

kl. 16.00 - 16.35: Høreskole, hvor du lærer om, hvordan hørelsen fungerer

 

kl. 16.40 - 19.00: Gruppevis tværfaglig rådgivning med fokus på

  • Høretab, døvblevenhed, Cochlear Implant og hjælpemidler
  • Tinnitus og lydoverfølsomhed
  • Indre-øre-betinget svimmelhed, f.eks. Menières sygdom, øresten
  • Den sociale lovgivning herunder dagpengeloven
  • Ressourcegivende afspænding
  • Hørefremmende akustik

 

 

 

 

Der er mulighed for at få anonym rådgivning og vejledning om tinnitus, lydoverfølsomhed, høretab og øresygdomme på House of Hearings rådgivningstelefon, tlf.: 42 42 55 54 mandage kl. 9.00 - 12.00 og tirsdage kl. 14.00 - 18.00 .

 

Bemærk: På dage, hvor der er rådgivningsaften, ydes der ikke telefonrådgivning.

 

 

Rådgivningsaftenerne og rådgivningstelefonen støttes af Fonden for Bedre Hørelse samt Frederiksberg og Københavns kommuner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

House of Hearing • Sankt Knuds Vej 36 • 1903 Frederiksberg C •  Telefon: 42 42 55 54

info@houseofhearing.dk