HOUSE OF HEARING

TINNITUS     MÉNIÈRE     HØRETAB     LYDOVERFØLSOMHED     COCHLEAR IMPLANT  

Hvad kan du få ud af rådgivningsaften?

 

Hvis du har brug for at få hjælp til at håndtere din situation med høreproblemer, fx  høretab, tinnitus eller Ménières sygdom, at møde andre, som har lært sig at leve godt med problemerne, eller at få en kortere individuel personlig rådgivningssamtale, så kom til House of Hearings Rådgivningsaftener på Sankt Knuds Vej 36,1, Frederiksberg i København.

 

Rådgivningsaftenerne henvender sig til mennesker, der selv har problemer med hørelsen og til deres nærtstående. Behandlere og professionelle inden for høreområdet, som ønsker at besøge House of Hearing, bedes kontakte House of Hearing: info@houseofhearing.dk.

 

Rådgivningsaftenernes formål er at give viden og inspiration til, hvordan man selv (og ens nærtstående) kan lære

sig at leve bedst muligt med problemerne.

 

Rådgivningen foregår på dansk.

 

I 2018 er der rådgivningsaftener på følgende datoer fra kl. 16.00 - 19.00:

 

Tirsdag den 23. januar

Tirsdag den 27. februar

Tirsdag den 20. marts

Tirsdag den 17. april

Tirsdag den 29. maj

Tirsdag den 19. juni

Tirsdag den 21. august

Tirsdag den 25. september

Tirsdag den 23. oktober

Tirsdag den 20. november     

 

alle dage i tidsrummet kl. 16.00-19.00. Det er vigtigt, at du kommer allerede kl. 16.00, så du kan få det hele med. Rådgivningsaftenerne finder sted på Sankt Knuds Vej 36, 1. sal, Frederiksberg.

Obs.: Dørene åbner kl. 15.45

 

 

 

Program for rådgivningsaften:

 

 

 

Deltagelse er gratis.  

 

 

Der er mulighed for at få anonym rådgivning og vejledning om tinnitus, lydoverfølsomhed, høretab og øresygdomme

på House of Hearings rådgivningstelefon, tlf.nr. : 60 22 27 32, mandage kl. 9.00-12.00 og tirsdage mellem kl. 14.00 - 18.00. Bemærk at på de dage, hvor der er rådgivningsaften, ydes der ikke telefonrådgivning.

 

Rådgivningsaftenerne og rådgivningstelefonen støttes af Tips- og Lottomidler, Frederiksberg og Københavns

kommuner samt Fonden for Bedre Hørelse

 

 

 

 

 

kl. 16.00-16.30:

Dørene åbnes. Velkomst. Høreskole: Her gennemgåes hvordan hørelsen fungerer. Du får kort information om øresygdomme og høreproblemer samt hvor og hvordan, hvor du kan få hjælp til håndtering heraf.

 

kl. 16.40 - 17.15   og  17.30 - 18.15:

Gruppevis vejledning om, hvordan du selv og dine omgivelser kan tackle:  Høretab, sudden deafness,  tinnitus, lavfrekvent tinnitus (infralyd), støjskade (både forebyggelse og beskyttelse), lydoverfølsomhed og indre ørebetinget svimmelhed, fx Ménières sygdom.

 

kl. 17.15 - 17.30: Kaffepause

 

kl. 16.30 - 18.55

Mulighed for individuelle rådgivningssamtaler à ½ times varighed hos psykolog, socialrådgiver, akustiker eller høreapparatsspecialist.

 

kl. 18.20 - 18.50:

Introduktion til ressourcegivende afspændingsteknikker.

 

House of Hearing • Sankt Knuds Vej 36 • 1903 Frederiksberg C •  Telefon: 60 22 27 32

info@houseofhearing.dk