HOUSE OF HEARING

TINNITUS     MÉNIÈRE     HØRETAB     LYDOVERFØLSOMHED     COCHLEAR IMPLANT  

  JUBILÆUMSSKRIFTET

 

   Jubilæumsskriftet fortæller historien om House of Hearing - men vigtigst af alt indeholder jubilæumsskriftet fortællinger

   fra det virkelige liv om, hvor svært det kan være, hvis man pådrager sig problemer med hørelsen, tinnitus, lydoverføl-

   somhed, Ménières sygdom - og om, hvordan man kan få det gode liv tilbage.

 

   Derudover indeholder skriftet en række gode råd og faktuelle informationer.

 

   Widex har sponsoreret såvel håndteringen af lay-out som trykning af skriftet.

 

   Dorthe Andresen har givet House of Hearing en række papirklip skabt til illustrationer i skriftet.

 

   Jubilæumsskriftet koster 50 kr. samt 40 kr. i forsendelse. Du kan købe et eksemplar og få det tilsendt ved at sende en

   mail til:  info@houseofhearing.dk eller ved at lægge dit navn og telefonnummer på 42 42 55 54. Så hører du fra os.

 

House of Hearing • Sankt Knuds Vej 36 • 1903 Frederiksberg C •  Telefon: 42 42 55 54

info@houseofhearing.dk