TINNITUS     MÉNIÈRE     HØRETAB     LYDOVERFØLSOMHED     COCHLEAR IMPLANT  

 HOUSE OF HEARING

House of Hearing tilbyder professionel, fortrolig, gratis, uvildig rådgivning og vejledning

til mennesker, der har brug for hjælp til at mestre eventuelle psyko-sociale følgevirkninger grundet høreproblemer eller øresygdomme.  Det kan fx dreje sig om problemer forbundet med  høretab, tinnitus, lydoverfølsomhed, Ménières sygdom, cochlear implant eller indre øre betinget svimmelhed. Både den ramte og dennes familie kan gøre brug af tilbudet. Rådgivningen er landsdækkende.


Rådgivningen foregår primært pr. telefon. Mennesker, der grundet høretab har svært

ved at føre en telefonsamtale, kan sende en mail.

Rådgivningen foregår på dansk.


Derudover holdes der 10 tirsdage om året rådgivningsaftener, hvor der bl.a. gives personlig rådgivning på adressen: Sankt Knuds Vej 36 , 1., 1903 Frederiksberg C.


Såfremt du ønsker at deltage, skal du tilmelde dig senest 3 dage før den givne rådgivningsaften ved at sende en mail til:


tilmeld@houseofhearing.dk


Send venligst dit mobil telefonnummer sammen med tilmeldingen.


Hvis du ikke kan sende en mail, så læg besked på telefon 42425554.

Team'et bag House of Hearing har mere end 20 års erfaring med rådgivning og vejledning til mennesker ramt af høreproblemer og øresygdomme. Det rådgivende team i House of Hearing består dels af et antal professionelle, dels af en gruppe af frivillige, der selv har haft psyko-sociale følgevirkninger grundet deres problemer med høretab eller øresygdomme, men som nu er kommet videre. Disse mennesker har alle gennemgået kurser og vejledning/ supervision  i at rådgive ligestillede inden for høreområdet, således at de er i stand til at hjælpe andre med at komme videre.

House of Hearing finansieres primært af midler fra Fonden for Bedre Hørelse, Frederiksberg kommune, Københavns Kommune  samt af donationer fra private.


House of Hearing • Sankt Knuds Vej 36 • 1903 Frederiksberg C •  Telefon: 42 42 55 54

info@houseofhearing.dk